Ushio, Tetsuya
(b. December 13, 1949)

Shishimaru; Dan, Shishimaru; Gdo, Kenichiro

Tokusatsu characters played by Ushio, Tetsuya:

TV

1972 - Kaiketsu Lion Maru - Shishimaru
1973 - Fuun Lion Maru - Dan, Shishimaru
1973 - Super Robot Red Baron - Mikami, Shiro
1974 - SF Dorama: Saru no Gundan - Gdo
1998 - Kamen Tenshi Rosetta - Kenichiro
2001 - Majin Kishi Jack Geist

Movie

1984 - Gojira '84

Ushio, Tetsuya, 2000
Ushio, Tetsuya (2000)