Junior Riders Team

Junior Riders Team's Song

Lyricist: Akai, Kei
Composer: Kikuchi, Shunsuke
Singers: Mizuki, Ichiro; Cricket '73 & Columbia Cradle Club

Junior Rider Tai no Uta

mi mi minna de wa wo tsukure
mi mi minna de tatakaou
hitori hitori wa chiisai ga
hitori no chikara wa chiisai ga
minna de te wo kume wa wo tsukure
sekai no nakama to wa wo tsukure

boku mo watashi mo YOU AND ME
tomo ni chikatta YOU AND ME
danketsu warera no JUNIOR RIDER tai

chi chi chikara wo awase you
chi chi chikara wo atsume you
hitori hitori wa chiisai ga
hitori no chikara wa chiisai ga
minna de soroeba tsuyoku naru
sekai no nakama to atsumarou

boku mo watashi mo YOU AND ME
tomo ni chikatta YOU AND ME
danketsu warera no JUNIOR RIDER tai

boku mo watashi mo YOU AND ME
tomo ni chikatta YOU AND ME
danketsu warera no JUNIOR RIDER tai

"Junior Riders Team's Song" was the second ending theme of Kamen Rider Rider Super-1 (episodes 24-48). The Junior Riders Team was similar to the Boys' Kamen Rider Squad in Kamen Rider and Kamen Rider V3. Episode 39 introduced the first American team member, a boy named Terry.