Nakae, Shinji
(b. 04/20/1935 d. 06/28/2007)

Kamen Rider (3), Henshin Ninja Arashi, Ai no Senshi Reinbooman

TV

1971 - Kamen Rider - narrator
1972 - Henshin Ninja Arashi - narrator
1972 - Ai no Senshi Reinbooman - narrator (episodes 1 & 2)
1972 - Wild 7 - narrator

Kamen Rider V3 (2), Hikari no Senshi Daiyamondo Ai, Kamen Rider X

1973 - Kamen Rider V3 - narrator
1973 - Hikari no Senshi Daiyamondo Ai - narrator
1974 - Kamen Rider X - narrator

Kamen Rider Stronger, Kamen Rider All Back Again! 7 Riders , Skyrider (2)

1975 - Kamen Rider Stronger - narrator
1976 - Kamen Rider All Back Again! 7 Riders - narrator
1976 - Kyry Tankentai Born Free - narrator
1977 - Chiisa na Chjin Ganbaron - narrator
1979 - New Kamen Rider (Skyrider) - narrator

Kamen Rider Super-1, Kamen Rider #10'S Birth! Riders Come Together

1980 - Kamen Rider Super-1 - narrator
1984 - Kamen Rider #10'S Birth! Riders Come Together - narrator
1999 - Voicelugger - narrator

MOVIES

1972 - Kamen Rider vs. Shocker - narrator
1972 - Kamen Rider vs. Hell Ambassador - narrator
1973 - Kamen Rider V3 vs. Destron Demons - narrator
1974 - Kamen Rider X: Five Riders vs. King Dark - narrator
1980 - 8 Riders Vs. Milky Way King - narrator
1981 - Kamen Rider Super-1 - narrator

Nakae, Shinji 2001