Masamune, Kazumasa

Uch Keiji Sharivan, Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX

1983 - Uch Keiji Sharivan - narrator
1987 - Kamen Rider Black - narrator
1988 - Kamen Rider Black RX - narrator