Fuun Lion Maru
Shino's Counting Song

Lyricist: Nakayama, Chinatsu
Composer: Hashida, Norihiko
Arranger: Aoki, Nozomi
Singer: Miyano, Ry˘ko

Shino no Kazoe uta