Kaiketsu Lion Maru
Come Along Lion Maru

Lyricist: Shinoda, Tomio
Composer: Kobayashi, Asei
Arranger: Tsutsui, Hiroshi
Singers: Young FreshCome Along Lion Maru

Kanabiku tategami akuma ni otte
Lion maru wa yattekuru
ninja nori nori ninja noregai
Goshun majin no tatakautte
bokura no tasukeru tsuyoi kitto
Lion Maru wa yattekuru

Majin no kichidasu Lion sore
Lion maru wa yattekuru
ninja nori nori ninja noregai
Goshun majin no yatsukette
bokura o michi miku shisino hitto
Lion Maru wa yattekuru

Seii no tsurugi o migiteri karashi
Lion maru wa yattekuru
ninja nori nori ninja noregai
Goshun majin no uchiyaburi
bokura no mamottae noi hitto
Lion Maru wa yattekuru