Kikuchi, Eeichi

Ultraman [Jack], Detective Nakano, Professor Iguana

Tokusatsu characters played by Kikuchi, Eeichi:

TV

1967 - Urutora Sebun - Ultra Seven (episodes 14&15)
1969 - Majin Vander - Majin Vander
1971 - Kaettekita Urutoraman - Ultraman [Jack]
1974 - Denjin Zabôgâ - Detective Nakano
1978 - Sutâurufu (Star Wolf)
1982 - Dai Sentai Gôguru Faibu - Professor Iguana (episodes 1-15)
1991 - Kyojin Densetsu Rayn - JSDF Commander (episode 13)
2011 - Karate-Robo Zaborgar - Daimon, Yutaka (age 90, final scene)