Haruta, Junichi
(b. March 17, 1955)

Kuroda, Kanpei; Hoshikawa, Ryu and Madgalant

Tokusatsu characters played by Haruta, Junichi:

1981 - Taiyo Sentai Sanbarukan - Vul Eagle 1 (episodes 1-23) & Inazuma Ginga (episodes 45-49)
1982 - Dai Sentai G˘guru Faibu - Kuroda, Kanpei & voice of Goggle Black
1983 - Kagaku Sentai Dainaman - Hoshikawa, Ryu & voice of Dyna Black
1985 - Kyoju Tokuso Juspion - Madgalant
1988 - Sekai Ninja Sen Jiraiya - Kazenin Maffia (episode 16)
2004 - Kamen Rider Blade - Hirose, Yoshito

Before Taiyo Sentai Sanbarukan, Haruta, Junichi played the Iga ninja Kiheiji, in the Jidaigeki (Period Drama) Hattori Hanzo: Kage no Gundan (1980).