Fujiyama, Ritsuko

Olga, Cyborg Olga, Miss Borg, Konoi, General Zenobia

Tokusatsu characters played by Fujiyama, Ritsuko:

1972 - Ai no Senshi Reinb˘man - Olga (episodes 28, 29, 31, 32, 34-43, 45)/Cyborg Olga (episode 48)
1974 - Denjin Zab˘gÔ - Miss Borg (episodes 1-35)
1978 - Uchu Kara no Messeji: Ginga Taisen - Konoi
1983 - Kagaku Sentai Dainaman - General Zenobia (episodes 37-50)