The Chirps

This is just a partial list of the Tokusatsu themes The Chirps recorded:

1975 Himitsu Sentai GorenjÔ

    Goranger Come Around (w/Sasaki, Isao)

1977 J.A.K.Q. Dengeki Tai

    Iron Claw's Theme (w/Iron Claw & Cricket '73)
    J.A.K.Q. Advance Jacka (w/Sasaki, Isao & Cricket '73)
    J.A.K.Q. Kovak (w/Mizuki, Ichiro & Cricket '73

1979 New Kamen Rider

    Shine! 8 Riders (w/Sasaki, Isao) - movie opening theme
    Shine! 8 Riders (w/Mizuki Ichiro - series 2nd ending theme)
    Now, A Distant Sun Rises (w/Isao Sasaki)
    Oh-Oh Kamen Rider (w/Mizuki Ichiro & Cricket '73
    That's The Kamen Rider (w/Mizuki Ichiro)

1980 Kamen Rider Super-1

    Only One In The World (w/Mizuki Ichiro)
    Star Of Dreams (w/Mizuki Ichiro)

1981 Taiyo Sentai Sanbarukan

    Sun March (w/Mizuki Ichiro & Cricket '73)

1982 Dai Sentai G˘guru Faibu

    Great Task Force Goggle V (w/MoJo & Cricket '73) - opening theme
    Stop The Battle (w/MoJo & Cricket '73) - ending theme