ZabitanZabitan - combat mode
Our Zabitan

Lyricist: Akai, Kei
Composer: Watanabe, Michiaki
Singers: Mizuki, Ichiro & Columbia Cradle Club

Our Zabitan

If you can translate these words into English please Email Me

Icons from Currentworks' Tokusatsu Icons